-Ders Terminali-

DEfusination

Türkçe

Sağaltıcı: Asalağı, doğrudan doğruya konakçı üzerinde ortadan kaldıran.
Asalak: Başkalarının sırtından geçinmeyi huy edinmiş kimse.


Din

Din Terimleri
Sakrament(Hristiyan): Kutsal ayin.
Tefsir: Kuran’ın surelerini açıklayan görüşler öne sürme ve bunları yazma.
Tevhit: Bir olduğuna inanma, bir sayma, bir olarak bakma.
Fıkıh: Fıkıh, anlayış, anlayış tarzı veya derinliği anlamına gelen kelime, terim olarak İslami kanunların teorik ve pratik uygulama çalışmalarına verilen ismi ifade etmektedir.
Tasavvuf: Tanrı’nın varlığını, birliğini, niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliğiyle, yaratılanla yaratanın bir oluşu, aynı kaynaktan gelişi anlayışıyla açıklayan dinsel ve felsefi akım, İslam gizemciliği.
İsmet: İsmet sıfatı İslam'da, Peygamber Muhammed'in ve diğer peygamberlerin ilahi koruma sayesinde günahtan ve yanlıştan uzak olmasını ifade eder.
Sıdk: Doğruluk, gerçeklik.
Emanet: Güvenilir olmak.
Tebliğ: Kelime manasıyla “bildirme, duyurma, haber verme” manasına gelir.
Fetanet: Üstün zekâ gücüne sahip olma.
Tecvit:
Techit:
Tevarüs:
Taassup:
Riya:
Müsamaha:
Tecessüs:
İffet:
Şecaat:
Takriri:
Kavli:
Fiili:
Basar:
Semi:
Teslis:


Coğrafya

Türkiye'nin matematiksel konumu

Türkiye, 26 - 45 Doğu merideyenleri, 36 - 42 Kuzey paralelleri arasında bulunur.

Çizgi ölçek çevirme

Bir haritada görülen uzunluklarla bunların işaret ettiği, karşıladığı gerçek uzunluklar arasındaki oran. Örnek olarak 1/1000 ölçekli harita dendiginde harita üzerindeki 1 cm gerçekte 1000 cm'dir

Türkiyenin en doğu ve en batı meridyenlerinin antisi

26° meridyenin antisi 154° batı meridyeni, 45° meridyenin antisi ise 135° batı meridyenidir.

Tarih değiştirme çizgisi hangi boğazdan geçer

Bering Boğazı

Ekvatorda gece gündüz neden eşit

Aydınlanma çizgisi ekvatoru sürekli ikiye böldüğü için

Türkiye'de tan grubunun en uzun ve en kısa olduğu iller

En uzun Sinop, en kısa Hatay

Açı ---> Yerel saat

Kuzey kutbunun yön grafiği

Kuzey Kutbunda sadece güney yönü vardır.

Eğim çevirme

Yükselti x 1000
------------------------------
Uzaklık (metre cinsi)

Türkiye Rüzgarları

Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos rüzgarları, KAYIP SAKAL diye kodlanır.

Dünyada en çok/az çekim kuvveti

En çok kutuplarda, en az ekvatorda

Dünyada en çok/az çizgisel hız

En çok Ekvatorda, en az kutuplarda

Silindir projeksiyonda en az bozulma

Ekvator çevresi

Türkiye...

Sürekli batıdan gelen rüzgarlar etkisindedir, orta kuşakta cephesel yağışa maruz kalır.

İzohips Haritaları