-Ders Terminali-

DEfusination

Simyadan Kimyaya

Zamanında uğraşları gereği simyacılara Kahin, Hokkabaz, Alşimist, Filozof ve Hekim gibi isimler de takılmıştır.

Empedokles

4 element teorisini ortaya atmıştır(toprak, hava, ateş, su)


Demokritos

İlk atom fikri (bölünemeyen en küçük parçacık)


Ebu-Bekir-er-Razi

Karıncaları damıtmış, Formik Asit, Kostik Soda, Gliserini keşfetmiş, alkolü antiseptik olarak kullanmıştır. Fırın ve Kroze kullanmıştır.


İbni-Sina

Kitab-el Şifa'yı yazmıştır. Metallerin başka metallere dönüşemeyeceğini söylemiştir. Element sınıflandırması yapmıştır.


Aristo

4 element modeline ekleme yapmıştır.

aristo fortnite dansı

Cabir bin Hayyan

İmbik ve Kral Suyunu icat etmiştir. İlk labaratuvarı kurmuştur. Atom fikrini kabullenmiştir. Asit-baz kavramından bahsetmiştir. H2SO4, HNO3 ve HCl keşfetmiştir.

Kral suyu 3 hacim HCl, 1 hacim HNO3 ile yapılan bir karışımdır.


Soy Metaller: Au,Pt,Pd...---> Hiçbir asit veya baz ile tepkimez (Kral Suyu hariç).


Robert Boyle

Gazlarla uğraşmış, Basınç ve Hacim bağıntısını bulmuştur. İlk element tanımını yapmıştır. Kuşkucu Kimyager kitabını yazmıştır.


Lavoisieri

Kimyanın babasıdır, Kütle Korunum kanununu bulmuştur. Oksijenle yanmayı açıklayıp Filojiston teoremini çürütmüştür.


Simya Döneminde Keşfedilen Maddeler


-Cam
-Barut
-Mürekkep
-Kil
-Seramik
-Alkol
-Sabun
-Esans
-Kükürt
-Kağıt
-Boya

Kullanılan Deney Araçları


-Fırın
-Potalar
-Deney Tüpü
-İmbik
-Saklama Kapları
-Kroze

Kullanılan Yöntemler


-Damıtma
-Çöktürme
-Kristallendirme
-Buharlaştırma
-Süzme
-Mayalama
-Sırlama


Bazı Çözeltiler, Sistematik ve Yaygın İsimleri


H2SO4 ---> Sülfürik Asit ---> Zaç Yağı
HNO3 ---> Nitrik Asit ---> Kezzap
HCl ---> Hidroklorik Asit ---> Tuz Ruhu
CaCO3 ---> Kalsiyum Karbonat ---> Kireç Taşı
CH3COOH ---> Asetik Asit ---> Sirke Asidi
HCOOH ---> Formik Asit ---> Karınca Asidi