-Ders Terminali-

DEfusination

Elektro Kimya

Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri

Elektron alış-verişinin birarada yürüdüğü tepkime.


Yükseltgenme (Oksidasyon)

Bir atom yada iyonun elektron vererek yükünün artmasına denir. Bu tepkimeye "yükseltgenme yarı tepkimesi" denir. Yükseltgenen madde, karşısındakini indirgediği için indirgen özellik gösterir.

X0 ---> X2+ + 2e- ///2 elektron verip yükseldi.

Cl2 ---> 2Cl5+ + 10e-


İndirgeme (Redüksiyon)

Bir atom yada iyonun elektron alarak değerliğinin azalmasına denir. Bu tepkimeye "indirgeme yarı tepkimesi" denir. İndirgenen madde, karşısındakini yükselttiği için yükseltgen özellik gösterir.

Fe3+ ---> Fe ///3 elektron alıp indi.

2I7+ ---> I2


Yükseltgenme Basamağının Bulunması

1

Bileşikteki elementlerin yükleri toplamı sıfıra eşittir. Kökte ise yükün değerine eşittir.

SO3 ---> Bileşik

SO32- ---> Kimyasal Kök

2

Metallerin ve element moleküllerinin yükseltgenmesi sıfırdır.

O2, O3, N2, H2...

Fe, Ni, Co, Cu...

3

Oksijen bileşiklerinde Peroksit -1, Oksit -2'lik değer alabilir.

4

Hidrojen metalle birleşirse -1, ametalle birleşirse +1 değeri alabilir.

MgH2

NH3


Not: Yanma tepkimeleri, metal-asit ve metal-baz tepkimeleri redoks tepkimeleridir, ancak asit-baz ve çözülme-çökelme tepkimelerinde redox yoktur.


Redoks Tepkimelerinin Denkleşmesi

Tepkimede öncelikle bütün elementlerin yükseltgenme basamağı belirlenir.

Tepkimede elementlerin her 2 yönde ayrı elektron alışverişine bakarız.

Değerliği değişen elementler belirlenir. Alınan ve verilen elektron sayısı eşitlenir. Bunun için uygun katsayılar kullanılır.

Hidrojen ve Oksijen dışındaki elementler eşitlenir. En son H ve O denkleştirilerek işlem tamamlanır.