-Ders Terminali-

DEfusination

Elektromanyetik Dalgalar

☞Yüklerin ivmeli hareketi sonucu oluşur
☞Işık hızıyla yayılırlar
☞Yansıma, kırılma, kırınım ve girişim yapabilirler
☞Yüksüz oldukları için elektrik veya manyetik alanda sapmaya uğramazlar
☞Enerji taşırlar, EMD soğuran cisimler ısınır
☞Hızları ortamdan etkilenir
☞Fotonlardan meydana gelirler
☞Elektrik ve manyetik alan aynı fazdadır
☞Boşlukta yayılabilirler.
☞Doğrusal yayılırlar
☞Enine dalgadırlar
☞Polarize olabilir

*Görseldeki Terahertz Radyasyonu bizim müfredatta yok. EMD Spektrumu RaMaKGöMXX şeklinde kodlanabilir.

Radyo

İletken tellerden geçer. İvmeli yüklerin sonucudur. Radyo, TV, uydu, dedektör ve iletişim sistemlerinde kullanılır. Uzay çalışmalarında kullanılan uzay teleskoplarının çalışma sinyali bu boyuttadır.

Mikrodalga

Kısa dalga boylu radyo dalgaları da denir. Mikro dalga fırınlar, hava yolculuklarında kullanılan radar sistemleri örnektir.

Kızıl Ötesi (Infrared)

Isı dalgaları da denir. Fizik tedavi, fotoğrafçılık ve titreşim spektroskopisinde kullanılır.

Görünür Işık

İnsan gözünün görebileceği bölge.

Mor Ötesi (UltraViolet)

Güneş yanıklarına neden olan başlıca sebeptir. Bunun yanında oksijen ile tepkimeye girerek ozon tabakası oluşturmak gibi yararlı yönleri de vardır. Bu ışınlar steril amaçlı dezenfektan olarak kullanılır. UV ışınları fosforlu maddeler tarafından yutulduğunda görünür ışık yaılmasına sebep olurlar. Floresan lambalar böyle çalışır.

X Işınları

Genellikle metal bir hedefin yüksek enerjili elektronlar ile bombardıman edilmesiyle elde edilir. Tıpta bir tanı aracı ve belirli kanser türlerinin tedavisi olarak kullanılır. Kristal yapıların analizi XRD ışınları ile yapılır.
Örnek: Bir x ışını tüpüne 4x104 hıza sahip elektronlar hedefe çarpıp 10-12 metre yol alıp duruyor. X ışınlarının dalga boyu?(C:3.108 m/s)
λ=V.T ☞ λ=C.T ☞ λ=3.108
X=V.T
10-12= (4.104/2) . Z

Gamma

Radyoaktif çekirdekler tarafından belirli nükleer tepkimeler sürecinde yayımlanan EMD'lerdir. Canlı dokulara girdiğinde ciddi zararlara sebep olur. Bu ışınlardan korunmak için kurşun bloklar kullanılır. Nükleer tıpta yapılan görüntüleme işlemine sintigrafi denir. Kalp, böbrek, karaciğer ve safra gibi organların filminin çekilmesi veya kemiklerdeki mineral yoğunluğunun ölçülmesinde kullanılır.